Privacyverklaring verkiezing Club van het Jaar 2021

Laatste update: 19 maart 2021

Via deze Privacyverklaring informeert de vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (hierna: “NOC*NSF”) je over de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die worden verkregen via de website voor de verkiezing Club van het Jaar, www.clubvanhetjaar.nl, hierna: “de Website”.

 

Inleiding
NOC*NSF respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Wij verwerken persoonsgegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor specifieke doeleinden. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken als je onze Website gebruikt.

 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de Website. Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens door NOC*NSF en/of andere betrokken partners geldt mogelijk een ander privacybeleid. Neem bij vragen hierover contact met ons op via privacy@nocnsf.nl.

 

Welke gegevens worden verwerkt?
Via de Website worden (persoons)gegevens verwerkt die we zelf van je ontvangen door middel van het invullen van het formulier op de Website. Indien je een club aanmeldt voor deelname aan de verkiezing Club van het Jaar dan verzamelt NOC*NSF de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Mobiel telefoonnummer;
  • Naam van de club; 
  • E-mailadres;
  • Relatie met de club.

Het opgeven van je voor- en achternaam, e-mailadres, mobiel nummer en naam club is noodzakelijk bij het aanmelden van jouw club. NOC*NSF gebruikt deze gegevens om contact met je op te nemen over het verdere verloop van de verkiezing (bijvoorbeeld over de deelname aan de Juryavond en de Awarduitreiking). Daarnaast kan NOC*NSF deze gegevens gebruiken om contact met je op te nemen indien er onduidelijkheden zijn over de inschrijving van jouw club. Het geven van een omschrijving van jouw relatie met de club is optioneel.

NOC*NSF verzamelt de volgende gegevens indien je via de Website een stem uitbrengt op een club:

  • Voornaam;
  • E-mailadres;
  • Gegevens m.b.t online verkeer (zoals IP adres, internetbrowser, apparaat type, cookies en surfgedrag).

NOC*NSF gebruikt bovenstaande gegevens om je een e-mail te sturen ter bevestiging van de door jou uitgebrachte stem, een eventuele reminder te sturen om de stem nog eens te bevestigen en je te voorzien van informatie over het verloop van de verkiezing en de winnaars van de verkiezing Club van het Jaar. Het IP-adres gebruiken we ter controle op fraude bij het stemmen. De overige gegevens met betrekking tot online verkeer verwerken wij voor (statistisch) onderzoek en analyses om onze dienstverlening te verbeteren (zoals het verbeteren van je gebruikservaring op de Website). Meer informatie hierover lees je in de paragraaf ‘Cookies’.

 

Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de hiervoor omschreven (doeleinden van) verwerkingen is gelegen in:

  • De door jouw gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a AVG);
  • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van NOC*NSF of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG).

 

Uitwisseling met derden
NOC*NSF verstrekt de contactgegevens van genomineerde clubs in de cultuursector aan samenwerkingspartner LKCA om clubs uit te nodigen voor de Juryavond en Awardavond. LKCA verwerkt de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacybeleid. Voor het overige verstrekt NOC*NSF zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij NOC*NSF wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

 

Bewaartermijn
NOC*NSF bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij streven ernaar jouw gegevens binnen een maand te verwijderen, wanneer wij deze gegevens niet meer nodig hebben. Na verwijdering van je persoonsgegevens zullen wij enkel geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische doeleinden.

 

Cookies
Deze Website plaatst cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. We gebruiken functionele cookies voor een goede werking van de Website en analytische cookies om het web bezoek te monitoren. Functionele cookies zijn van essentieel belang voor het technisch goed functioneren van de Website. Deze cookies worden gebruikt om diverse web functionaliteiten aan te bieden.

Analytische cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren en om het aantal bezoekers bij te houden, zodat we de prestaties van onze Website kunnen meten en verbeteren. NOC*NSF maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Via de browserinstellingen op jouw computer kan je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de Help-functie van jouw browser.

 

Rechten
Op grond van de wet heb je verschillende rechten, bijvoorbeeld het recht om een verzoek te doen de persoonsgegevens in te zien die NOC*NSF van je verwerkt, het recht om een verzoek te doen jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heeft je het recht van bezwaar, het recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens en het recht op overdracht van de persoonsgegevens die wij van je hebben.

Voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden geldt dat NOC*NSF een deel van de gegevens verwerkt op basis van jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. NOC*NSF zal dan de verwerking ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Als je gebruik wilt maken van één van jouw rechten neem dan contact met NOC*NSF op via onderstaande gegevens (zie onder het kopje “Contactgegevens NOC*NSF”).

 

Beantwoordingstermijn
NOC*NSF zal een verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt.

Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Identificatie
NOC*NSF kan bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

 

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen je er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

 

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Wijzigen van deze privacyverklaring 
Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Website plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst.

 

Vragen
Verder staat het je uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (bijvoorbeeld recht op inzage of correctie), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

 

Contactgegevens
Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)
(Kamer van Koophandel nummer: 09059703)
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
e-mail: privacy@nocnsf.nl

 

De verkiezing Club van het Jaar is onderdeel van Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport biedt sport- en cultuurverenigingen kennis, een netwerk en financiële ondersteuning. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst

*lt;script*gt;!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '524637687727854'); fbq('track', 'PageView');*lt;/script*gt;*lt;noscript*gt;*lt;img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=524637687727854&ev=PageView&noscript=1" /*gt;*lt;/noscript*gt;

Voor enkele functies van deze website dient u cookies te accepteren - toon details